Croatia Music Festivals - Folklore and dance festivals

Dołącz do Festiwalu

Osoby zainteresowane udziałem w festiwalu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Kontakt

Zgłosić się na jaki festiwal:*
Nazwa grupy / wykonawca:*
Organizacja:
Kraj:*
Miasto:*
Osoba kontaktowa:
Telefon:*
E-mail:*
Data przybycia:*
Data odjazdu:*
Liczba osób:
Notatki:
*Obwiązkowe pola
Your name and last name, e-mail and telephone number that we collect are processed for the purpose of submitting offer to your inquiry.


www.croatiaevent.com uses cookies to deliver the best possible web experience. By using our website you agree on our cookie usage policy. Find more information in our Cookie policy.