Croatia Music Festivals - Folklore and dance festivals

Exkurze

Exkurze
Výlet lodí z Crikvenice na ostrov Krk (Vrbnik)
Odjezd z přístavu v Crikvenici v 9:00
Welcome drink na lodi
Riviéra Crikvenica - Dramalj - Kacjak - Silo - Vrbnik
Vrbnik je typické staré středomořské město ležící na 48 metrů vysokém útesu s populací asi 1000 lidí. První zmínka ve 12. století. Vrbnik je známé duchovní centrum s mnoha kostely uvnitř městských hradeb. Město se vyznačuje úzkými uličkami, a tak není divu, že nejužší ulice na světě se nachází právě ve Vrbniku. Kromě budov (farní kostel a kaple sv. Jana Křtitele) je historie Vrbniku zaznamenána ve starých hlaholicích a dokumentech umístěných ve farním kostele a knihovně Vitezic s více než 10 000 knihami.
Příjezd do Crikvenice ve 14:00

město Rijeka s návštěvou divadla IVAN pl. ZAJC
Rijeka je správním a kulturním centrem Přímořsko-gorskokotarské župy a třetím největším městem Chorvatska co do počtu obyvatel. Město se rozkládá podél toku řeky Rječiny a nedalekých četných potoků. Leží na vydatných pramenech a soutocích. Stejně jako mnoho měst na světě, i Rijeka nese ve svém názvu symbol vody.
Divadlo – Tradice nepřetržitého divadelního života ve městě Rijeka je dlouhá více než dvě století. První divadelní budova byla dokončena v roce 1765, ale protože sloužila i jiným účelům, byla na konci 18. století zahájena stavba nového divadla. Nové divadlo dokončil a otevřel pro veřejnost významný občan a obchodník Andrija Ljudevit Adamić v roce 1805.


  • Tisk
  • Top
www.croatiaevent.com uses cookies to deliver the best possible web experience. By using our website you agree on our cookie usage policy. Find more information in our Cookie policy.