Croatia Music Festivals - Folklore and dance festivals

Opći uvjeti za pružanje turističkih usluga

OPĆI UVJETI
ZA pružanje turističkih usluga
privatni smještaj, hoteli, vile, seoski turizam, turistički kompleksi


1. PONUDA

Putnička agencija Autotrans (u daljnjem tekstu Putnička agencija) se obvezuje da će gostima (posjetiteljima) pružiti usluge smještaja u skladu s objavljenim informacijama, opisom, cijenama i rasporedom, u skladu s potvrđenom rezervacijom. Ova se obveza ne primjenjuje u slučajevima izuzetnih okolnosti (više sile kao što su prirodne katastrofe, smrt ili bolest pružatelja usluga, rat, nemiri, štrajkovi i slično).

Obavljajući plaćanje za jedan ili više smještajnih jedinica i smještajnih jedinica ponuđenih u programu Putničke agencije, gost uspostavlja pravni odnos s Agencijom i na taj način potvrđuje prihvaćanje općih uvjeta koji su mu predati tom prilikom ili su objavljeni na putovanjima Agencije web mjesto. Svi uvjeti navedeni u ponudi predstavljaju zakonsku obvezu i za gosta i za putničku agenciju.
Agencija jamči da su snimljeni snimci i podaci koji se odnose na ponuđene smještajne jedinice za smještaj i smještaj istiniti i vjerodostojni. Putnička agencija također jamči da su uvjeti pod kojima se nudi ukrcavanje i smještaj istiniti i vjerodostojni.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Upit za ukrcavanje i smještaj i rezervaciju možete izvršiti elektroničkom poštom ili pismeno i / ili osobno u putničkoj agenciji i prodajnim stolovima ovlaštenih partnera.
Nakon zaprimanja upita za određeni smještaj, Agencija će ga poslati na
gost odgovarajuću ponudu. Nakon što je potvrdio primljenu ponudu,
gostu će se poslati potvrdna napomena o rezervaciji, na temelju koje je gost
izvršiti predujam za potrebno ukrcavanje i smještaj. Na temelju predujma
plaćanje, gost će dobiti potvrdu rezervacije / vaučer koji sadrži sve
potrebni podaci o rezerviranom smještaju. Pri registraciji je to
gosta je dužna dostaviti sve potrebne podatke i dijelove dokumenata koji se traže u
odgovarajući obrazac za rezervaciju.

Akontacija
Akontacija je obveza koju treba poštivati, osim ako nije drugačije
potrebno, odmah nakon primitka rezervacije. Ako se to ne dogodi, rezerva će biti
smatra se otkazanom.
Ime osobe za koju je izvršena rezervacija, broj objekta
kada je potrebno navesti rezervaciju i naziv smještajnog objekta kada
izvršenje akontacije.
Unaprijed plaćeni iznos iznosi 20-50% ukupne cijene aranžmana za paket, ovisno o odabranoj usluzi i vremenu pružanja usluge. Kopiju uplatnice gost mora dostaviti na prodajni sto putničke agencije, e-mailom, telefaksom, običnom poštom ili osobno.

Isplata preostalog iznosa

    za smještaj u hotelima i turističkim kompleksima, preostali iznos od ukupno dogovorenog iznosa treba platiti najkasnije u roku od 15 dana prije pružanja usluge. Nakon što mu se cjelokupan iznos uplati na njegov račun, Putnička agencija gostu šalje originalni vaučer koji gost treba predstaviti u recepciji odgovarajućeg smještajnog objekta.

    za privatni smještaj (u domaćinstvima) razlika između predujma i ukupnog dogovorenog iznosa može se platiti prije ili nakon dolaska na odredište. Gost obavlja takvu uplatu u podružnici putničke agencije gdje također mora predati potvrdu o akontaciji. Ako putnička agencija nema ured u nekom smještaju koji je potreban, razlika u ukupnom iznosu mora biti uplaćena najkasnije 30 dana prije dolaska.
    Za rezervaciju u "last minute" putniku je na raspolaganju broj kreditne kartice u svrhu plaćanja putem usluge plaćanja.


Ako gost napravi rezervaciju hotela na nekom od prodajnih mjesta Agencije i započne s korištenjem ukrcaja i smještaja istog dana kada je rezervacija izvršena, plaćajući cjelokupni iznos u smještajnom objektu, putnička agencija naplatit će mu naknadu naknade za rezervaciju, osim ako se s ugostiteljskim objektom drukčije dogovore, u iznosu od 10,00 EUR po rezervaciji, preračunato u kune po prodajnom tečaju banke Putničke agencije. Na temelju plaćenih naknada za rezervaciju, gost će dobiti pisanu potvrdu sa svim potrebnim podacima o smještaju.
Ako gost rezervira privatni smještaj u prodajnom stolu za mjesto na kojem Putnička agencija nema podružnicu, Putnička agencija naplatit će mu naknadu za rezervacijsku naknadu, osim ako se ugostiteljskim objektom drukčije ne dogovori, u iznosu od 20,00 EUR po rezervaciji, pretvoreno u kune po prodajnom tečaju banke Putničke agencije.

3. CIJENA SMJEŠTAJA
Cijena smještaja uključuje osnovnu cijenu usluge kako je navedena za smještajnu jedinicu u rezervaciji. Dodatne usluge su usluge koje nisu uključene u jediničnu cijenu smještaja. Dodatna usluga neće biti na raspolaganju ako nije unaprijed obaviještena prilikom rezervacije, koja se traži na samom odredištu, uključena u opis smještajnog objekta ili navedena pod "prema dogovoru, drugim uvjetima, važnim i slično". Takve se dodatne usluge plaćaju u skladu s cjenikom putničke agencije.
Cijene smještajnih jedinica oslobađaju se u kunama i / ili eurima. Sve tarife primjenjuju se na noćenja duža od tri noćenja. Za posjete kraće od četiri noćenja cijena se povećava za 30%, osim ako se drugačije ne dogovore u određenoj ponudi na temelju zahtjeva gosta.
Ako davatelj usluge promijeni cijenu pojedine smještajne jedinice prije uplate avansa, Putnička agencija se obvezuje da će odmah obavijestiti gosta i poslati mu novu ponudu s izmijenjenim cijenama. Što se tiče gostiju s već plaćenim avansom, Putnička agencija jamči da će preostali iznos biti izmiren u skladu s ponudom koja služi kao osnova za rezervaciju. Putnička agencija može promijeniti cijenu u slučaju da se izmijeni dolazak. Ako broj posjetitelja koji se pojave za smještaj prelazi broj naveden u potvrdi kupona / rezervacije, putnička agencija ima pravo ili odbiti odobriti smještaj takvim nenajavljenim posjetiteljima ili ih primite sve uz doplatu ako je smještaj registriran za veći broj osoba.
Kako se cijene smještaja temelje na ugovorima između putničke agencije i njenih partnera odgovornih za smještaj smještajnih jedinica, one ne moraju biti u skladu s cijenama koje se primjenjuju lokalno, tj. Na odredišnom mjestu gdje gost odsjeda. Stoga razlika u cijeni, ako postoji, ne može biti predmet prigovora.

4. LOKALNI TURISTIČKI POREZ

Sukladno Pravilniku o lokalnoj turističkoj pristojbi koja je na snazi ​​u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu RH), gost / građanin koji u turističkim destinacijama osim prebivališta koristi usluge noćenja u licenciranom turističkom smještajnom objektu, podliježe plaćanju lokalnog turističkog poreza. Visina takve turističke pristojbe ovisi o mjestu odredišta (na području Hrvatske) i trajanju posjete. Porez se plaća u skladu s ovim općim uvjetima i istovremeno s plaćanjem usluga smještaja.


5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

U ponudi su sledeće smeštajne jedinice: sobe i apartmani u domaćinstvima (privatni smeštaj), hoteli, vile, seoski turizam i turistički kompleksi. Ti su objekti opisani u skladu sa službenom kategorizacijom koju su stavili na raspolaganje Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i Županijski odbor za turizam te nakon pregleda smještajnih objekata koje obavljaju službene osobe Putničke agencije.
Standardi smještaja, ukrcaja i drugih usluga su različiti, ovisno o turističkim destinacijama i zemljama, i ne mogu se uspoređivati. Informacije koje se stavljaju na raspolaganje gostima na prodajnim štandovima ne čine putničku agenciju odgovornijom od informacija objavljenih na internetskoj stranici www.atravel.hr, katalogu ili drugoj tiskovini Putničke agencije. Usluge smještaja na raspolaganju su gostima već od 14.00 sati prvog dana. Međutim, ukoliko neka smještajna jedinica bude dostupna ranije, gost o tome obavješćuje putničku agenciju ili pružatelja usluga na licu mjesta. Ako se drugačije ne dogovori s putničkom agencijom i / ili davateljem usluga, od gostiju se traži da napuste sobe do 10,00 sati odlaska.
Što se tiče usluga smještaja domaćinstava (privatni smještaj), ako gosti, spriječeni na vrijeme stignu nakon 20,00 sati, dužna je o tome obavijestiti nadležni ured, ili najkasnije izravno objekt smještaja, najkasnije do 18,00 h. Ako to ne učini, ured / smještajni objekt nije dužan čekati gosta. Ključevi pojedinih smještajnih jedinica dostupni su u samom smještajnom objektu ili u uredu.


6. PRAVO  PROMJENE I OTKAZIVANJE
. DESNO PROMJENE I OTKAZIVANJE

Ako potraga želi promijeniti ili otkazati rezervaciju na njegov zahtjev, mora to učiniti pismenim putem (e-mailom, faksom ili običnom poštom) ili osobno u putničkoj agenciji najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Pod promjenom podrazumijevamo promjenu broja posjetitelja ili datum kada će odgovarajuća usluga započeti i / ili prekinuti. Prvo će se takve promjene, bez dodatnih troškova, ako su moguće, izvršiti besplatno. Svaka sljedeća promjena bit će naplaćena u visini 20 EUR po promjeni, u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju poslovne banke.
Ako gost ili gost otkaže potvrđenu rezervaciju, a ako joj nije dopušteno da napravi promjene, odluči je otkazati, datum kad je putnička agencija primila obavijest o otkazivanju poslužit će kao osnova za obračun naknade za otkazivanje, kako slijedi:

    za otkazivanje do 30 dana prije korištenja usluge turistička agencija zadržava 10% cijene usluge / najmanje 15 EUR
    za otkazivanje do 22 dana prije početka korištenja odgovarajuće usluge smještaja, putnička agencija naplaćuje 30% od ukupne cijene smještaja kao nadoknadu troškova upravljanja i usluga. Ostatak iznosa vraćat će se gostu o trošku primatelja.

    Za otkaze od 22 dana prije početka korištenja odgovarajuće usluge smještaja, putnička agencija naplaćuje 25% od ugovorene cijene smještaja. Ostatak se vraća gostu o trošku primatelja.
    Za otkazivanje koji traje od 21 do 15 dana prije početka korištenja odgovarajuće usluge, putnička agencija naplaćuje 60% od ugovorene cijene smještaja. Ostatak se vraća gostu o trošku primatelja.
    Za otkazivanje koji traje od 14 do 8 dana prije početka korištenja odgovarajuće usluge, putnička agencija naplaćuje 80% od ugovorene cijene smještaja. Ostatak se vraća gostu o trošku primatelja.

 

    Za otkazivanje koji traje 7 do 0 dana prije početka korištenja odgovarajuće usluge, putnička agencija naplaćuje 100% od ugovorene cijene smještaja.


Ako se gost ne pojavi u odredišnom mjestu ili otkaže smještaj nakon što on postane efektivan, ukupnu svotu smještaja naplaćuje putnička agencija.
U slučaju da su stvarni troškovi veći od navedenih, Putnička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Svaka promjena rezervacije koja se dogodi u roku od 30 dana prije korištenja usluge smatrat će se otkazivanjem i stoga je podložna plaćanju gore navedenih naknada za otkazivanje.

Što se tiče neplaniranog otkazivanja, posjetiteljima savjetujemo da kupi odgovarajuću policu osiguranja kod lokalne osiguravajuće kuće. Ako to ne učini, putnička agencija ne prihvaća nikakvu odgovornost.
 

7. PRAVO AGENCIJE JE ZA PROMENU I OTKAZ

Putnička agencija zadržava pravo promjene ili otkazivanja rezervacije u slučaju više sile (izvanredne okolnosti) poput nemira, rata, terorističkih aktivnosti, sanitarnih i sličnih poremećaja u smještajnom objektu, prirodnih katastrofa, intervencija nadležnih tijela, bolesti ili smrti pružatelja usluga i slično.
Međutim, rezervacija jednom potvrđena ne može se promijeniti ako gostu nije poslana prethodna obavijest. U tom slučaju gost može biti na raspolaganju samo smještajnom objektu iste ili više kategorije i to po cijeni koja je potvrđena u rezervaciji.

Ako adekvatna zamjena rezerviranog smještaja nije moguća, putnička agencija zadržava pravo otkazati, obavještavajući zadatak najmanje 7 dana unaprijed i dajući svoje jamstvo da će uplaćeni iznos biti u potpunosti vraćen.

8. OBAVEZE PUTNIČKE AGENCIJE

Dužnost je Putničke agencije da, dužnom pažnjom profesionalca, provjeri da li su pružanje ponuđenih usluga i odabir dobavljača usluga ispoštovani. Također je dužan osigurati da se prava i interesi gosta uslužuju na najbolji mogući način u skladu s profesionalnim kodeksom i pravednom trgovačkom praksom u turizmu. Dužnost je putničke agencije da zadaje zadaće svim navedenim uslugama.
Putnička agencija ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju bilo kakvih izmjena i neuspjeha koji su nastali kao posljedica slučajeva više sile (članak 1. Općih uvjeta) i kašnjenja u prijevozu gdje, sukladno važećim propisima i međunarodnim konvencijama, nema odgovornosti prijevozničkih tvrtki. U takvim je slučajevima gost dužan podmiriti sve dodatne troškove.

9. OBAVEZE GOSTA

Gost je dužan:

    imati valjane putne isprave
    sve troškove nastale kao posljedica gubitka ili krađe dokumenata tijekom plovidbe dužan je platiti gost

    da se pridržavaju carinskih i deviznih propisa u Hrvatskoj ili inozemstvu
    da jedan od dokumenata, potrebnih za registraciju, bude dostupan prilikom dolaska u odredišno mjesto
    da se bilo koji neizmireni iznos fakture podmiri u uredu naše Agencije prvog dana od njegovog dolaska u odredišno mjesto, u skladu s člankom 2. ove Uredbe.
    imati potvrdu o kuponu / rezervaciji koju ste dobili u putničkoj agenciji prilikom konačne uplate, c
dobivanje svih potrebnih podataka kao broj osoba, vrijeme boravka i vrstu usluge, predao dobavljaču usluge po njegovom dolasku u smještajni objekt.
    da se pridržavaju kodeksa ponašanja u objektu koji je iznajmljen i da u dobroj namjeri surađuje s pružateljem usluga


U slučaju nepoštivanja gosta s ovim zahtjevima, bilo kakve troškove i štete koje mogu nastati zbog njegove neusklađenosti snosi on bez ikakve odgovornosti koju preuzme Putnička agencija.

10. LUGGAGE

Putnička agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenu, uništenu ili ukradenu prtljagu, niti za prtljagu i / ili vrijedne predmete ukradene u smještajnom objektu. Svi slučajevi koji se bave oštećenom, uništenom ili ukradenom prtljagom prijavljuju se vlasniku objekta i lokalnoj policijskoj postaji, ako je potrebno.


11. OSIGURANJE PUTOVANJA

Ne postoji osiguranje od rizika putovanja ili boravka u smještajnom objektu, uključenog u uslugu koju proširi naša agencija. Gostu se savjetuje da sklopi osiguranje u vlastitom aranžmanu.


12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Pravo je svakog gosta - nositelja ugovora, podnijeti žalbu na nekompletnu, lošu ili neuspješnu uslugu. U slučaju nepotpune i nekvalitetne usluge koja mu se pruža tijekom boravka u smještajnom objektu koji je iznajmljen, gost ima pravo na proporcionalnu naknadu
nakon što je pismeno podnio svoju žalbu.

    Za usluge proširene u hotelima i turističkim kompleksima: sve pritužbe treba prijaviti na recepciji i to kod odgovorne osobe. Ako se ne otkloni uzrok prigovora, gost mora odmah obavijestiti predstavnika Putničke agencije. Njegova je dužnost brinuti se da se uzrok prigovora otkloni. Ako to nije slučaj, dužnost je gosta da podnese pismeni prigovor sa zahtjevom da odgovorne osobe u hotelu stave svoj potpis. Kopija takve žalbe mora biti poslana putničkoj agenciji najkasnije 15 dana nakon usluge. Putnička agencija se obvezuje poslati svoj odgovor najkasnije u roku od 15 dana od primitka žalbe i nadoknaditi gostu ako postoje čvrsti dokazi da je podnesena žalba nastala kao posljedica propusta Putničke agencije ili dobavljača usluga.
    Za usluge koje se pružaju u kućanstvima za smještaj (soba, apartmani i kuće):
    Žalbe u ime svih stanara iste smještajne jedinice treba podnijeti nositelj ugovora. Primjenjuje se sljedeći postupak:

 

    Ako gost nije zadovoljan uvjetima u smještajnom objektu, o tome mora odmah obavijestiti putničku agenciju, odnosno svog ovlaštenog predstavnika. Očekuje se suradnja gosta s obje strane, Putničkom agencijom i dobavljačem usluga kako bi se otklonio uzrok žalbe.
    Ako putničko rješenje odbije ponuđeno rješenje, ovisno o dotičnoj usluzi, putničke agencije ne prihvaćaju niti odgovaraju njihove žalbe koje su uložile.
    Cijena smještaja je jedini standard koji se primjenjuje kod usporedbe izvornog i zamjenskog smještaja. Putnička agencija ne smije ponuditi gostu bilo koji zamjenski smještaj koji je u vrijednosti nižoj od one koja je plaćena.
    Ako gost, koji nije zadovoljan uvjetima u smještajnoj jedinici, napusti objekt i nađe neku drugu vlastitu inicijativu, pa tako ne daje putničkoj agenciji nikakve šanse da ukloni uzrok svog nezadovoljstva ili ponudi zamjenu, dužan je nemaju pravo tražiti ili nadoknadu ili nadoknadu, bez obzira na to zašto su razlozi opravdani ili ne.
    Ako problem ostane i nakon ponuđenog rješenja na licu mjesta, Agencija sastavi potvrdu u dva primjerka, jedan za Agenciju i jedan za gosta. U tom slučaju, najkasnije 15 dana nakon napuštanja smještajnog objekta, gost mora poslati putničkoj agenciji, e-mail adresu: reklamacije@arriva.com.hr, ili običnom poštom na Autotrans dd, Šetalište 20.travnja 18 , 51557 Cres, Hrvatska, njegov prigovor, u prilogu navedene potvrdne potvrde i svih ostalih pratećih dokumenata i fotografija koji služe kao svjedočanstvo o valjanosti njegove žalbe. Putničke agencije uzimaju u obzir samo potpuno dokumentirane žalbe zaprimljene u roku od 15 dana. Njegov odgovor treba poslati u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka. Obveza Putničke agencije koja se odnosi na rješavanje reklamacija uključuje samo one žalbe čiji uzrok nije mogao biti otklonjen na mjestu pružanja usluge. Nijedna nadoknada za pojedinačne žalbe ne može prelaziti vrijednost usluga koje su predmet takve žalbe. Drugim riječima, niti se već konzumirane usluge niti ukupni iznos usluge ne mogu uključiti u naknadu.
    Pravo gosta na nedjeljivu (idealnu) naknadu štete isključuje se.

Putnik koji nije zadovoljan odgovorom putničke agencije na njegov prigovor, može se obratiti Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Trg Roosevelt 2, mirenje@hgk.hr kako bi pokrenuo postupak alternativnog rješavanja spora i riješio rješenje spor sporazumno, inače u nadležnosti suda je Rijeka. U oba slučaja primjenjuju se hrvatsko pravo i pravna pravila.
Nadležno tijelo za službeni nadzor putničke agencije je Državni inspektorat - Nezavisni odjel turističke inspekcije, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

13. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Putnička agencija će prikupljati i obrađivati ​​samo osobne podatke putnika koji su potrebni za realizaciju putovanja i čuvat će ih kao poslovnu tajnu i sve što je o putniku saznao i bez njegovog pristanka, osim u zakonom propisanim slučajevima ne informirati nikoga o putnikovoj adresi, mjestu i vremenu putovanja, boravku, plaćenoj cijeni kao i imenima pratitelja.
Svi osobni podaci o putnicima čuvaju se i dostupni su samo zaposlenicima putničke agencije čiji su podaci potrebni za poslovanje i obrađuju se u skladu s Izjavom o zaštiti osobnih podataka putničke agencije objavljenom na www.atravel.hr


14. NADLEŽNOST SUDA

U slučaju mogućih sporova među njima, putnička agencija i gost nastojat će ih riješiti sporazumno. Ako to ne bude moguće, slučaj će se uputiti Sudu u Rijeci i primjenjivat će se Zakon o hrvatskoj nacionalnosti.


15. ZAVRŠNI PROPISI

Podrazumijeva se da su gosti, prilikom plaćanja i dobivanja potvrdne liste putničke agencije, u potpunosti upoznati s općim uvjetima pružanja usluga smještaja i da ih oni prihvaćaju. Stoga sve što je utvrđeno ovim Općim uvjetima postaje i zakonska obveza za gosta i putničku agenciju.
Putnička agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Međutim, takve izmjene neće utjecati na rezervacije koje su već realizirane i plaćene.


U Rijeci, 20. svibnja 2019. godine.
 
 
  • Ispiši
  • Na vrh
www.croatiaevent.com uses cookies to deliver the best possible web experience. By using our website you agree on our cookie usage policy. Find more information in our Cookie policy.